Regulamente REACH si CLP

Programul vă propune o trecere în revistă a Regulamentelor europene REACH și CLP, inclusiv rolul și responsabilitățile ce decurg pentru utilizatorii din aval, informații generale privind înregistrarea, autorizarea și restricționarea substanțelor, controlul și gestionarea produselor și documentelor corespunzătoare. Programul furnizează informații utile referitoare la cerințele de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor periculoase, dar și cerințele de conformare cu noul format al fișelor cu date de Securitate, înainte de introducerea produselor pe piață.

Obiective

Implementare eficientă şi sustenabilă a regulamentelor REACH şi CLP, identificarea şi stabilirea principalelor elemente de conformare, a acţiunilor şi soluţiilor optime adaptate domeniului specific companiei dvs.

Durată

  • 3 zile

Grup țintă

Programul se adresează responsabililor de mediu şi/sau responsabililor HSE, personalului tehnic cu atribuţii legate de clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor/amestecurilor periculoase, persoanelor responsabile cu întocmirea, actualizarea şi/sau revizuirea fişelor cu date de securitate.

Beneficii

Programul vă oferă posibilitatea înţelegerii şi aprofundării principalelor aspecte tehnice referitoare la evaluarea, autorizarea, restricţionarea substanţelor, notificarea clasificării şi etichetării substanţelor, reclasificarea amestecurilor, dar şi modificările impuse în formatul şi conţinutul fişelor cu date de securitate, cu impact asupra activității companiilor cu statut de utilizatori din aval.

Tematică

Legislația europeană în domeniul chimicalelor, cerințe introduse de regulamentele REACH şi CLP, modificări semnificative în transmiterea informaţiilor în interiorul lanţului de aprovizionare, în principal prin intermediul fişelor cu date de securitate extinse, elaborate într-un mod profesional şi actualizate cu regularitate de către persoane competente care au beneficiat de programe de formare profesională şi de educaţie continuă.