Riscuri ce pot afecta o organizatie

Scopul workshopului:

 • Utilizarea principiilor de managementul riscurilor ca instrument de management.
 • Implemenatrea procesului de gestionare a riscurilor ca o componentă integrată a sistemului de management.
 • Cunoasterea modalitatilor de identificare si masurare a riscului

Obiective:

La finalul workshopului cursantul să :
 • cunoască terminologia specifica şi a principiilor de management al riscului;
 • aplice cunoștințele accumulate.
 • poată identifica și defini risculul, cauza, consecința;
 • selecteze opțiunile adecvate de tratare a riscului,

Tematici abordate:

 • Prezentarea cerintelor din ISO 31000: 2018;
 • Proiectarea și implementarea unui proces al managementului riscului;
 • Tipologia si caracteristicile riscurilor; Riscuri ale afacerii – Gandirea bazata pe risc pentru a raspunde cerintele de business;
 • Gandirea bazata pe risc in acord cu cerintele din standardele pentru sistemele de management;
 • Cunoștințe privind inregistrarea procesului de management al riscului
 • Studii de caz/Exerciții

Metodologie:

 • Prezentare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup

Durata:

16 h

Target Group:

Persoanelor care care doresc sa minimizeze riscurile la care este supusă organizația, cum ar fi, dar fară a se limita:
 • Managerilor;
 • Reprezentanți ai managementului;
 • Persoanelor care au responsabilități în dezvoltarea și menținerea sistemelor de management;
 • Personalului responsabil pentru dezvoltarea politicilor de management al riscului în cadrul organizației;
 • Consultanților de sistem de management;
 • Auditorilor de sistem de management;
 • Responsabililor de proces;
 • Auditorilor;
 • Altor părți interesate (angajatori, agenți economici, serviciilor externe, interne de prevenire/protecție și consultanților de specialitate)