SPC (Statistical Process Control)

Scopul trainingului:

Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru:
aplicarea diferitelor metode de ţinere sub control a proceselor, realizarea şi analizarea unei diagrame de proces, determinarea capabilităţii procesului de fabricaţie (SPC)

Obiective:

La sfârşitul acestui training, participanţii vor fi capabili:
 • Să înţeleagă şi să aplice în propria firmă metodele adecvate de control statistic al proceselor;

TEMATICI ABORDATE

Fişe de control statistic
 • Noţiuni generale
 • Variabilitate
 • Fişe de control statistic
 • Fişe de control prin variabile
 • Fişe de control pentru medie şi abatere standard
 • Fişa de control pentru mediană şi amplitudine
 • Fişa de control pentru valori individuale şi amplitudine mobile
 • Fişe de control prin atribute
 • Fişa de control pentru proporţia de produse neconforme (Fişa p)
 • Fişa de control pentru numărul de produse neconforme (Fişa np)
 • Fişa de control pentru numărul de neconformităţi (Fişa c)
 • Fişa de control pentru numărul de neconformităţi per unitatea produsă (Fişa u)
 • Exemple practice
 • Prezentări de cazuri concrete pentru diverse fişe de control (programe speciale de calcul şi reprezentare a fişelor). Se vor modifica diverse date în program şi se vor stabili influenţele acestora asupra fişelor.

Durata:

1- 2 zile

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă dovezi de instruire din partea DEKRA Certification Romania

Target Group:

Personalul compartimentului Calitate, Tehnic; Top şi middle management din Producţie