Specialist in Managementul Deseurilor cf. legii 211/2011

Scop

Instruirea persoanelor implicate în gestionarea deșeurilor din cadrul companiei și indeplinirea obligațiilor legale în vigoare în domeniul gestionării deșeurilor.

Obiective

Pregătirea agenților economici care generează deșeuri, managerilor, responsabililor și specialistilor de mediu care activează în orice companie, în orice domeniu de activitate

Tematica

  • Tipuri de deșeuri, principii generale și principii specifice utilizate în managementul deșeurilor
  • Surse de generare a deșeurilor pe amplasament
  • Soluții cheie pentru managementul integrat al deșeurilor
  • Audit de deșeuri, plan de management al deșeurilor, program de prevenire și de reducere a deșeurilor pe amplasament
  • Principii de colectare, tratare și valorificare a deșeurilor
  • Identificarea și transportul deșeurilor
  • Planificarea realizării și monitorizării proceselor
  • Cerințe legale referitoare la managementul deșeurilor și obligațiile care decurg din acestea

Cerință legislativă

Deținătorii / Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legea 211/2011, art. 22.
Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a celor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Nerespectarea art. 22 alin. 3 din legea 211/2011 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei

Finalizare

Probă scrisă: Chestionare de tip grilă
Participanţilor care promovează examenul li se acordă diplome eliberate de Organismul de Certificare DEKRA Certification.