Specialist in Managementul Riscului ISO 31000

Scopul trainingului:

 • Utilizarea principiilor de managementul riscurilor ca instrument de management.
 • Implemenatrea procesului de gestionare a riscurilor ca o componentă integrată a sistemului de management.

Obiective:

La finalul cursului cursantul să :
 • cunoască terminologia specifica şi a principiilor de management al riscului;
 • aplice cunoștințele acumulate

Tematici abordate:

 • Prezentarea recomandarilor din ISO 19011: 2018;
 • Proiectarea unui proces al managementului riscului si oportunitatilor;
 • Gandirea bazata pe risc in acord cu cerintele din standardele pentru sistemele de management;
 • Cunoștințe privind inregistrarea procesului de management al riscului
 • Studii de caz/Exerciții

Metodologie:

 • Prezentare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup

Durata:

2 zile

Target Group:

Persoanelor care care doresc sa minimizeze riscurile la care este supusa organizatia, cum ar fi, dar fara a se limita:
 • Managerilor;
 • Reprezentanți ai managementului;
 • Persoanelor care au responsabilități în dezvoltarea și menținerea sistemelor de management;
 • Personalului responsabil pentru dezvoltarea politicilor de management al riscului în cadrul organizației;
 • Consultanților de sistem de management;
 • Auditorilor de sistem de management;
 • Responsabililor de proces;
 • Auditorilor;
 • Altor părți interesate (angajatori, agenți economici, serviciilor externe, interne de prevenire/protecție și consultanților de specialitate)