Specialist ISO 17025:2018

ISO 17025 este un standard global, care specifică cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor de încercări și/sau etalonări. ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru produse de testare și măsurare și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul metodelor utilizate.

Scop

Cunoașterea, înțelegerea și aprofundarea cerințelor relevante sistemului de management în conformitate cu cerințele ISO 17025 aplicabile în laboratoarele de încercări și/sau etalonări.

Obiective

  • Capabilitatea societății de a verifica oricând calitatea produselor, având certitudinea obținerii unor rezultate valide
  • Depistarea la timp a produselor neconforme evitând pierderile suplimentare

Tematica

  • Prezentarea tuturor cerinţelor esenţiale ale SR EN ISO/CEI 17025:2018
    • Prezentarea structurii minimale a documentaţiei sistemului de management al laboratorului de încercări/etalonări conform SR EN ISO/CEI 17025:2018
  • Prezentarea schemei bloc a unui proces din cadrul unui laborator de încercări/etalonări
  • prezentarea elementelor necesare pentru elaborarea politicilor impuse de standard
  • Prezentarea elementelor necesare pentru elaborarea unei proceduri generale impuse de standard

Durata

3 zile

Target grup

şefi de laboratoare de încercare/etalonare, personal angajat/colaborator al laboratoarelor de încercare/etalonare, auditori interni, manageri ai compartimentelor de calitate ale entităţilor care au în structura lor laboratoare de încercare/etalonare