Time management si delegare

Scopul trainingului:

Cursul are drept obiectiv identificarea activităților ce au sens pentru cursant și prevenirea irosirii timpului. Angajații știu că ar trebui să se organizeze mai bine, iar mulți dintre ei chiar cunosc metode de prioritizare, și totuși nu le aplică, nu trec la acțiune.
Organizarea activității proprii începe cu clarificarea rolului, a scopului și a obiectivelor în cadrul organizației, identificarea atitudinilor neproductive sau care consumă mai multe resurse decât ar fi necesar și apoi înlocuirea lor cu unele orientate spre obiective, mai eficiente.

Obiective:

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
Exceleze ȋn management prin obiective. Planificarea eficientă a timpului înseamnă stabilirea obiectivelor și asumarea responsabilităților ce țin de atingerea acestora, de aceea cursanții vor învăța să ȋși seteze obiective SMART.
Cursanții vor învăța optimizarea intensității, alternarea rolurilor asumate pentru a preveni risipa de energie și apariția stresului.
Participantii își vor cultiva propriul stil de management al timpului, prin intermediul unor tehnici și instrumente ȋnvăţate la curs.

Tematici abordate:

  • Noțiuni teoretice de bază despre Time management.
  • Stabilirea obiectivelor și a sarcinilor în activitatea zilnică.
  • Organizarea unor ședințe eficiente.
  • Diagrama Eisenhower – sarcini Importante, Urgente, Neimportante sau Neurgente.
  • Identificarea și eliminarea „hoților” de timp.
  • Setarea de obiective SMART.
  • Principiul Pareto – 20% din sarcini aduc 80% din beneficii.
  • Delegarea – reguli pentru o delegare eficientă.
  • Stabilirea unui plan de implementarea pentru următoarele 30 zile.

Durata:

2 zile

Target Group:

Management, Șefii de echipă,
Supervizori, Team Leaderi,
Persoane cheie din organizație,
Talentele din organizație