TISAX – Trusted Information Security Assessment Exchange

TISAX

Cerinte TISAX: Trusted Information Security Assessment Exchange

Scopul trainingului:
Prin acest program se urmărește furnizarea informațiilor și crearea de abilități de lucru pentru utilizarea metodologiei TISAX, prezentarea principalelor concepte, prezentare de exemple de bună practică și identificarea unor căi de implementare si evaluare TISAX intr o organizatie.
TISAX are urmatoarele 3 capitole de impementare:
 • Securitatea Informatiei – Security Information
 • Protectie prototip - Prototype protection
 • Confidentialitatea datelor - Data Protection
Procesul de audit TISAX se face in 3 pasi:
 • Inregistrare pentru audit - se aduna toate informatiile despre firma care urmeaza sa fie auditata.
 • Evaluare – este facuta de un auditor calificat TISAX
 • Prezentarea rezultatelor – schimbul de rezultate intre auditat si auditor.
Obiective:
La finalul cursului participanții vor fi capabili:
 • să inţeleagă cerintele din noul standard TISAX
 • să impemeneze correct aceste cerinte in organizatii.
 • să evaluaeze correct catalogul de audit ISA - TISAX
 • să inteleaga nivelele de maturitate
 • să faca corect o autoevaluare conform catalog ISA TISAX
Tematici abordate:
 • Chestionar ISA TISAX
 • Nivele de maturitate
 • Audit TISAX
 • Exemple din activitatea de zi cu zi
 • Exemple Teoretice
 • Exemple din companii
 • Identificarea unor posibile proiecte in companii.
Metodologie:
 • Facilitare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup
 • Jocuri de rol
 • Materiale video
Durata: 2 zile
Target Group:
 • Este recomandabil sa fie implicați in program reprezentanți din departamentele: IT, Management, Calitate,
 • Team Lideri, Persoane cheie, Talentele din organizație.