APQP + CP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan)

Tranziția la APQP ediția a 3-a & CP ediția 1

Scopul trainingului:

Manualul APQP ediția a 3-a păstrează o cantitate considerabilă de conținut față de versiunea anterioară, introducând în același timp actualizări notabile cu privire la aspectele manageriale ale APQP, precum și anumite sarcini tehnice. Aceste revizuiri includ un accent sporit pe atenuarea riscurilor, o planificare mai avansată în jurul aprovizionării și alte aspecte cheie care asigură o abordare mai cuprinzătoare.

Obiective:

La finalul cursului, participanții vor fi capabili:
 • să identificați elementele modificate de la APQP ediția a 2-a la APQP ediția a 3-a
 • să identificați elementele modificate ale Planului de Control ediția 1 de la abordarea sa cu APQP ediția a 2-a
 • să definiți "de ce-ul" din spatele modificărilor pentru a implementa în mod eficient modificările menționate în procesul dvs.
 • să înțelegeți așteptările generale pentru fiecare sarcină APQP și nivelul superior al fazelor sistemului
 • să aplicați tehnici pentru a atenua impactul în cascadă al execuției ineficiente asupra obiectivelor programului
 • să aplicați tehnici dovedite pentru rezolvarea / escaladarea problemelor
 • să înțelegeți APQP ca sistem și modul în care contribuie la sistemul de afaceri
 • să înțelegeți și aplicați diverse metodologii pentru gestionarea factorilor de timp, cost și risc
 • să aplicați noi tehnici pentru a gestiona fluxul în jos al cerințelor clienților / de reglementare

TEMATICI ABORDATE

 • Modificările relevante, astfel încât să știți exact ce urmează să
  se întâmple cu programul APQP pe baza noii ediții. Examinați și
  discutați exemple de planuri de control
 • Exemple de diverse elemente noi, astfel încât să înțelegeți ce se
  așteaptă de la tranziție.
 • Comentarii sporite pentru partea managerială a APQP, astfel
  încât să înțelegeți conversațiile care stau la baza acestora.

Durata:

1 zi

Program curs:

 • Schimbări fundamentale pentru APQP ediția a 3-a
 • Prezentare generală a fazelor APQP
 • Detalierea abordarii fiecărei faze APQP
 • Exemplificarea etapelor APQP – documentație
 • Prezentare generală a planului de control
 • Abordarea schimbărilor induse in planul de control

Target Group:

 • Manageri de program responsabili pentru gestionarea sau implementarea proiectelor APQP care au deja un program
 • Personal de inginerie și suport care lucrează în cadrul proiectelor APQP și doresc să știe ce se așteaptă pentru aceste noi elemente și metodologii
 • Liderii care doresc să vadă imaginea de ansamblu a APQP pentru a gestiona eficient schimbarea adusă de trecerea la noi versiuni