Auditor intern al Sistemului de Management al Serviciilor ISO 20000:2011

Scopul trainingului:

 • Dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor în domeniul auditului
 • Dobândirea calității de auditor al sistemului de management al serviciilor
 • Aplicarea cunoștințelor dobândite în studiile de caz.

Obiective:

La finalul cursului cursantul să :
 • cunoască scopul, domeniul de aplicare și cerințele standardului față de care se efectueză auditul;
 • fie capabil să pregătească și să efectueze un audit (planificare audituri, culegere şi analiză a dovezilor de audit, evaluare a sistemului de management al serviciilor sau a elementelor sistemului de management în raport cu criteriile de audit, raportarea rezultatelor auditului).
 • să fie capabil să analizeze și să raporteze ce a constat în urma efectuarii auditului.

Tematici abordate:

 • Prezentarea procesului de audit, respective a standardului ISO 19011:2018
 • Riscurile procesului de audit; documentația procesului de audit (plan audit, program audit, Raport de neconformitate, raport de audit)
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului;
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor;
 • Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
 • Prezentarea Standardului ISO 20000-1:2018
 • Studii de caz/Exerciții

Metodologie:

 • Prezentare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup

Durata:

5 zile

Target Group:

 • Consultanților sistemelor de management, auditorilor de sistem de management,
 • persoanelor care au responsabilități în dezvoltarea și menținerea sistemelor de management, reprezentanții ai managementului managerilor.
 • Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern/extern pe sistem de management al serviciilor;
De asemenea, cursul este util și altor persoane interesate (angajatori, agenților economici, serviciilor externe și interne de prevenire și protecție și consultanților de specialitate) care doresc evaluarea sistemului de management al serviciilor