Lean - Six Sigma & Fundamente Agile (Green Belt)

Obiectivele instruirii LEAN SIX SIGMA – CENTURA VERDE & FUNDAMENTE AGILE

Descoperirea și aplicarea practica a principalelor instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma si ale noilor abordari in managementul proiectelor, Agile.
 • Demonstrarea eficientei lucrului in grup pentru identificarea structurilor de procese din cadrul unei companii, elaborarea criteriilor de clasificare si identificare a proceselor cu potential de automatizare prin tehnologia Robotic Process Automation (RPA)
 • Identificarea si prioritizarea proiectelor si a directiilor startegice in abordarea transformarii digitale a unei companii

Competentele principale vizate:

Cursul are ca obiectiv transferul de competenţe pentru însuşirea cunoştinţelor teoretice de bază şi generale iniţiale, precum şi a competenţelor generale şi specifice referitoare la:
 • managementul proceselor (organizarea locului de muncă, identificarea tendinţelor de variaţia a procesului şi a cerinţelor clientului, proiectarea metodelor de analiză şi îmbunătăţire a procesului, îmbunătăţirea procesului, dezvoltarea sistemului intern de îmbunătăţire continuă a proceselor)
 • managementul proiectelor, cu focus pe filozofia Agile si metodologia SCRUM.
 • competenţele fundamentale: dezvoltare personală continuă, rezolvarea problemelor, comunicarea informaţiilor necesare pentru îmbunătăţirea proceselor, implementare de proiecte

Competente asociate:

 • Identificarea oportunitatilor de ameliorare a proceselor in cadrul unei companii
 • Utilizarea unui limbaj comun (standard) propriu metodologiei Lean Six Sigma si intelegerea principiilor fundamentale ale abordarii DMAIC, cu scopul de a contribui la rezolvarea problemelor si la ameliorarea proceselor.
 • Abordarea unitara a maparii proceselor prin Business Process Modeling and Notification 2.0
 • Utilizarea unui vocabular comun pentru implementarea de proiecte (inclusiv de optimizare) cu focus pe Agile (SCRUM).
 • Lucrul in echipa, utilizând principalele instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma si SCRUM.

Continut detaliat:

 • Identificarea principiilor abordării DMAIC si ale metodologiei Lean Six Sigma precum si a principalelor instrumente de baza ale acesteia, în concordanță cu Standardele ISO 13053-1/2011 și ISO 13053-2/2011 și respectând conținutul curiculei recomandate de către Global Skill Development Council (GSDC) si International Association for Six Sigma Certification (IASSC)
 • Notiuni fundamentale despre Agile si SCRUM in contextul general al proiectelor de dezvoltare, dar si in contextul particular al proiectelor de automatizare RPA
 • Elemente de minimizare a rezistenței la schimbare și de comunicare eficientă în cadrul echipei
 • Evidențierea, în fiecare fază a metodologiei, a celor mai importante instrumente utilizate:

Definire

 • Fundamentele Lean
  • Ințelegerea Lean
  • Istoricul Lean
  • Lean & Six Sigma
  • Cele șapte elemente ale risipei: Supraproducția, Corectarea, Stocurile, Mișcarea, Supraprocesarea, Transportul, Așteptarea.
  • 5S: Curată, Sorteaza, Ordoneaza, Standardizeaza, Sustine
 • Inițiere în Six Sigma
  • Semnificația Six Sigma
  • Istoric Six Sigma & Îmbunătățire Continuă
  • Livrabile ale unui Proiect Six Sigma
  • Strategii de Rezolvare a Problemelor Y = f(x)
  • Vocea Clientului, Afecerii și Angajaților Employee
  • Roluri și responsabilități Six Sigma
 • Fundamentele Six Sigma si Statistici Six Sigma
  • Definirea unui Proces
  • Cracteristice Critice pentru Calitate (CTQ)
  • Costul Slabei Calități (COPQ)
  • Analiza Pareto (regula 80:20)
  • Indicatori Six Sigma de Bază, incluzând DPU, DPMO, FTY, RTY Durata Ciclului
  • Statistici de Bază & Descriptive
  • Distribuţii Normale si Normalitate
 • Fundamente Agile
  • Mediul VUCA si provocarile sale
  • Managementul de Proiecte: Traditional vs. Agile
  • Agile si aplicabilitatea sa
  • Agile Manifesto si Principiile Agile
 • Selectarea Proiectelor Lean Six Sigma
  • Întocmirea Cazului de Afaceri și a Diagramei Proiectului
  • Identificarea Metricelor Proiectului
  • Evaluarea Financiara si Captarea Beneficiilor

Masurare

 • Definirea Procesului
  • Diagrama Cauza & Efect/ Fishbone
  • Maparea Procesului, SIPOC, Harta Fluxului Valorii
  • iii) X-Y Diagrame X+Y
  • iv) Maparea fluxului valorii (VSM)
 • Analiza Sistemului de Măsură (MSA) & Analiza Modurilor de Esuare si a Efectelor Acestora (FMEA)
  • Precizie si Exactitate
  • Deviaţie, Liniaritate & Stabilitate
  • Gage Repeatabilitate & Reproductibilitate
  • MSA pentru Variabile şi Atributive
  • Analiza Modurilor de Esuare si a Efectelor Acestora (FMEA)/Identificare exceptii in proiectele RPA
 • Capabilitatea Procesului
  • Analiza Capabilităţii
  • Conceptul de Stabilitate
  • Capabilitate pentru Date Atributive şi Discrete
  • Tehnici de Monitorizare
 • Metodologii Agile
  • Tipuri de metodologii existente
  • Fundamente SCRUM
  • Metodologia SCRUM: avantaje si principii

Analiză

 • Statistica Inferențială
  • Înțelegera Inducției
  • Tehnici de Eșantionare
  • Teorema Limitei Centrale
 • Introducere in Testarea Ipotezelor
  • Concepte Generale și Scopul Testării Ipotezelor
  • Seminificație: Practic vs. Statistic
  • Tipuri de Testare a Ipotezelor
 • Testarea Ipotezelor cu Date Normale
  • 1 & 2 sample t-tests
  • 1 sample variance
  • iii) One Way ANOVA

Îmbunătățire

 • Regresie Liniară Simplă
  • Corelații
  • Ecuații de Regresie
  • Analiza Reziduală
 • Design of Experiments
 • Metodologia SCRUM (Agile) de implementare de proiecte
  • Roluri si Responsabilități
  • Evenimente
  • Artefacte
  • Aplicabilitate practica

Control

 • Controale Lean
  • Metode de Control pentru 5S
  • Kanban
  • Poka-Yoke (Mistake Proofing)
 • Controlul Statistic al Proceselor (SPC)
  • Colectarea Datelor pentru SPC
  • I-MR Chart
  • Xbar-R Chart
  • Structura unui Control Chart
 • Planuri de Control Six Sigma
  • Analiza Cost/Beneficiu
  • Elemente ala Planului de Control
  • Elemente ala Planului de Răspuns

Durata:

5 zile (35 h)

Metode pedagogice:

Prin prezentări interactive, exerciții practice, activități de grup, simulări și exemple concrete acest curs își propune o înțelegere aprofundată și corectă a elementelor fundamentale și a principiilor de bază ale metodologiei Lean Six Sigma si Agile (SCRUM).
Obiective: La finalul cursului participanții vor fi în măsura să:
 • Înțeleagă și sa explice beneficiile metodologiei Lean Six Sigma și a abordării structurate pe etape DMAIC
 • Înțeleagă diferențele dintre metodologiile tradiționale de Management de Proiect si Abordările Agile
 • Aplice principiile de bază ale metodologiei LSS si SCRUM (Agile), precum și instrumentele aferente fiecărei etape DMAIC
 • Propună, demareze și conducă cu succes proiecte concrete de optimizare a unor procese.

Livrabile:

 • Instruire și prezentare în limba Română /Materiale de training
 • Suport de curs în format pdf/ in limba engleza pentru eventuala certificare
 • Mediu de predare relaxat, interactiv, pauze de cafea
 • Certificat de participare semnat de către un Subject Matter Expert si Partener GSDC si un IASSC Acredited Training Associate

Publicul tinta:

Cursul este destinat tuturor celor care doresc sa optimizeze procesele, din orice domeniu de activitate, din organizații care au început sau au în plan începerea unui program Lean Six Sigma. Lean Six Sigma NU este aplicabilă doar în producție, ci oriunde se întâmplă procese, adică peste tot, în orice fel de organizații.
 • Manageri sau Proprietari de procese avand sarcina de a mentine performantele acestora si de a veghea la ameliorarea lor continua, din oricare zona de activitate.
 • Colaboratori in situatia de a conduce un proiect pe termen scurt, pentru a aprecia daca LSS este recomandabila.
 • Experti sau specialisti din procese invitati sa participe in cadrul sesiunilor de rezolvare a problemelor si de ameliorare a performantel