GD&T - Tolerante dimensionale si geometrice conf. ISO 1001

Scopul trainingului:

Una dintre consecințele globalizării multor ramuri industriale este descentralizarea proiectării și fabricației, fapt care a impus definirea în etapa de proiectare, într-un mod cât mai precis a cerințelor funcționale ale produselor. Pentru îndeplinirea acestor cerințe a crescut importanța tolerării dimensionale și geometrice în scopul eliminării vechilor limitări privind alegerea corectă a ajustajelor și dimensionarea formei, orientării, poziției și profilului pieselor și subansamblelor.
Sistemul de standardizare, corespunzător tolerării dimensionale și geometrice, stabilit de către Organizația Internațională de Standardizare (ISO), are la bază două standarde ISO 286-1,2:2010 și ISO 1101:2012 precum și standardele conexe. Aceste standarde au fost adoptateatât la nivel european (acronim EN) cât și la nivel național în fiecare țară din Uniunea Europeană.
Scopul trainingului este cunoașterea și folosirea noţiunilor referitoare la tolerarea dimensională și geometrică, a fabricatelor în industria constructoare de maşini, în conformitate cu standardele ISO.

Obiective:

Acumularea de competențe profesionale privind:
 • Identificarea, definirea și utilizarea noţiunilor referitoare la tolerarea dimensională și geometrică în aplicațiile care utilizează standardele ISO 286-1,2:2010 și/sau ISO 1101:2012, specifice domeniului ingineriei mecanice;
 • Utilizarea principiilor şi instrumentelor, specifice tolerării dimensionale și geometrice, pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor de fabricare, în conformitate cu standardele ISO 286-1,2:2010 și/sau ISO 1101:2012;
 • Interpretarea şi fundamentarea pe criterii tehnologice, funcţionale şi economice a tolerării dimensionale și geometrice în domeniul ingineriei mecanice.

Tematici abordate:

Partea 1 – Tolerarea dimensională
 • Noțiuni despre interschimbabilitate. Precizia dimensională. Asamblări și ajustaje.Tolerarea generală și principii de tolerare;
 • Sistemul ISO de toleranțe și ajustaje;
 • Influența materialului, temperaturii și rugozității asupra caracteristicilor ajustajelor. Calculul și prescrierea ajustajelor în ISO – aplicații.
Partea a 2-a – Tolerarea geometrică
 • Toleranțe geometrice. Termeni și definiții. Concepte de bază. Simboluri. Cadrul (chenarul) toleranței. Elemente tolerate;
 • Câmp de toleranță. Baze de referință. Indicații suplimentare. Dimensiuni teoretic exacte. Specificații restrictive. Câmp de toleranță proiectat. Condiția de stare liberă;
 • Planuri de intersecție. Planuri de orientare. Toleranța la rectilinitate. Toleranța la planeitate. Toleranța la circularitate. Toleranța la cilindricitate. Toleranța la profil;
 • Toleranța la paralelism. Toleranța la perpendicularitate.Toleranța la înclinare. Toleranța la poziție;
 • Toleranța la concentricitate și la coaxialitate. Toleranța la simetrie. Toleranța bătăii radiale. Toleranță bătăii totale. Condiția maximului de material. Condiția minimului de material;
 • Cerința învelișului. Principiul independenței. Toleranțe generale.
 • Studii de caz.

Metodologie:

 • Prezentare pe bază de materiale video
 • Dezbatere
 • Studii de caz
 • Exerciții pentru fixarea cunoștințelor

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă.

Durata:

 • 3 zile – partea 1 și partea a 2-a.
 • 2 zile – partea a 2-a.

Target Group:

Cursul este recomandat specialiștilor și angajaţilor din diferite organizaţii care au obiectivul principal proiectarea, fabricarea, repararea și exploatarea utilajelor tehnologice, care utilizează documentație tehnică elaborată după standardele ISO, precum și celor care vor să se inițieze în domeniul tolerării dimensionale și geometrice în conformitate cu standardele ISO.