Auditor Intern IATF 16949:2016 & ISO 19011:2018

Scopul trainingului:

Punerea în aplicare, de către personalul desemnat de organizație a evalua sistemul de management al calității, a celor mai bune practici, în conducerea auditurilor interne sau de secundă parte, pentru a determina, cât mai obiectiv, conformitatea sistemului de management al calității implementat/certificat în organizație

Obiective:

Dobândirea de cunoștințe relevante pentru dezvoltarea unui sistem de management al calității care: prevede o îmbunătățire continuă; subliniază prevenirea defectului; include cerințe și instrumente specifice din industria auto; și promovează reducerea variației și a rebuturilor în cadrul lanțului de aprovizionare.
Atingerea unui nivel de performanță a personalului, în auditarea internă a sistemului de management al calității și auditarea furnizorilor, prin însușirea tehnicilor de audit intern și de secundă parte.

Tematica

cerinţe ale standardelor IATF 16949:2016 şi ISO 19011:2018
competențele și evaluarea auditorilor; determinarea, implementarea și monitorizarea programelor de audit; pregătirea auditului; managementul nonconformităților
planul de tranziție de la ISO/TS 16949:2009 la IATF 16949:2016
schimbările aduse de standardul IATF 16949:2016
Durata: 4 zile

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă dovezi de instruire, diplomă din partea DEKRA Certification Romania

Target Group:

Personalul compartimentului Calitate, Tehnic
Top şi middle management din Producţie

Au ales serviciile noastre: