Auditor Intern ISO 15189:2013 & ISO 19011:2018

Tematica:

Scopul cursului îl reprezintă furnizarea către cursanţi a cunoştinţelor referitoare la principiile auditării sistemelor de managementul calităţii şi aplicarea acestor principii pentru evaluarea furnizorilor.
Cursul abordează următoarele subiecte:
  • principiile managementului calităţii (PDCA, orientare către client, leadership, etc) şi terminologia utilizată;
  • Standarde utilizate în activitatea de audit;
  • Prezentarea standardului SR EN ISO 15189 (sunt evidenţiate aspectele importante de luat în considerare în timpul auditului);
  • prezentarea standardului SR EN ISO 19011 (principii de auditare, pregătirea pentru audit, şedinţa de deschidere, tehnici de audit, raportarea neconformităţilor, şedinţa de închidere);
  • Interacţiunile dintre SR EN ISO 15189 şi SR EN ISO 19011; studii de caz (6 ore)

Durată:

3 zile

Grup ţinţă:

Această instruire se adresează persoanelor care doresc să devină auditori interni pentru laboratoare de analize medicale.

Condiţii de înscriere:

Cunoaşterea standardului EN ISO 15189:2007

Forme de evaluare:

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă.