Auditor ISO 14001:2015 si ISO 19011:2018

Scop

Desfășurarea și conducerea auditului în conformitate cu ISO 14001:2015& ISO 19011:2018

Obiective

 • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardul ISO 14001:2015 și documentele de referinţă;
 • Determinarea gradului de conformitate a activităţilor cu cerinţele standardului ISO 14001:2015/ documentele sistemului de management;
 • Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi cu alte cerințe la care organizația a subscris referitoare la mediu;
 • Evaluarea eficacităţii sistemului de management în realizarea politicii stabilite şi a obiectivelor și țintelor specificate;

Adresabilitate

 • Auditorilor interni de sisteme de management;
 • Reprezentanți ai managementului;
 • Consultanti și auditori sisteme de management;
 • Managerilor;
 • Managerilor executivi cu funcții relevante în management care administrează procese;
 • Toate persoanele implicate în implementarea și/sau funcționarea unui SMM;

Tematica

 • Cerințe ale standardului ISO 14001:2015, respectiv ISO 19011:2018;
 • Aşteptări ale organismului de certificare;
 • Prezentarea standardului ISO 14001:2015;
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului;
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor;
 • Cerințe și procedura de audit , aspecte practice privind controlul SMM, pregătirea, desfășurarea și evaluarea auditului intern;
 • Rapoarte de neconformități, raport de audit;

Durata

3 zile/8ore

Finalizare

Proba scrisă: Chestionare de tip grilă.
Participanților care promovează examenul li se acordă diplome de absolvire.