Formel Q - Introducere in cerintele Volkswagen Group

Formel-Q constituie norma aplicabilă oricărui furnizor care livrează piese pentru Grupul Volkswagen direct, sau indirect către unul din furnizorii acestuia. Aceste cerințe trebuie implementate în procesele organizației care asigură funcția calitate și de gestiune proiect, fiind obligații contractuale în relația cu Grupul Volkswagen sau unul dintre furnizorii acestuia.

Scop

Cunoașterea, înțelegerea și însușirea cerințelor specifice furnizorilor care produc piese în serie pentru grupul Volkswagen în vederea pregătirii implementării corecte a acestora.

Obiective

La finalul acestui curs participanții vor dobândi cunoștințe suficiente întelegerii pentru pregătirea implementării cerințelor specifice Volkswagen în propriile fabrici, în vederea gestiunii corecte a proiectelor/ proceselor de fabricație de componente pentru Grupul Volkswagen.

Tematica

Prezentarea cerințelor “Formel-Q Konkret” incluzând elemente din VDA – Formel-Q ca parte a acordului de calitate între Grupul Volkswagen și furnizorii săi, managementul sub-furnizorilor, structura cererii, platforma VW Group Supply (Extranet), procedurile de escaladare
Prezentarea metodelor cerute în “Formel-Q Capability” – analiza de potențial, auto audit, auditul de proces, analiza tehnică la furnizori, auditurile de proces, de produs, evaluări, auditul componentelor “D/TLD”, managementul furnizorilor organizației
Prezentarea metodelor cerute în “Formel-Q New Parts Integral” – procesul de dezvoltare și management al proiectelor, gestiunea producției în serie

Desfășurare

Grup de lucru, Exemple și studii de caz bazate pe exemple reale din industrie.

Durata

4 zile curs

Target grup

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii: sefi de proiect, cumpărări, ingineri calitate produs-proces-sistem, manageri și directori de calitate, auditori interni, personalul echipelor de proiect care gestionează/ implementează/ coordonează procese referitoare la producția de componente auto pentru Grupul Volkswagen.